Protetika

protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom jednog ili više izgubljenih zuba kao i kompleksnom oralnom rehabilitacijom.  Gubitkom zuba narušava se sklad celog lica, pa dolazi do poremećaja u funkciji žvakanja i govora. 

Osim nadoknađivanja izgubljenih zuba protetikom se rešava ceo niz estetskih nesavršenosti kao što su boja, oblik i položaj zuba. Za izradu protetskih radova u našoj ordinaciji sarađujemo sa vrhunskim zubnim tehničarima koji prate svetske trendove i poseduju najsavremeniju opremu i materijale za izradu protetskih nadoknada.  Timski rad i maksimalna saradnja između doktora, tehničara i pacijenta omogućavaju nam da pacijentima pružimo najbolja protetska rešenja za njihov slučaj.

Protetika kao grana stomatologije, deli se na fiksnu protetiku i mobilnu protetiku.

logo bez teksta

Fiksna protetika

fiksna protezna

Osnova fiksne zubne protetike su krunice i mostovi. To su fiksni protetski radovi, što znači da se cementiraju na preostale zube i tako fiksiraju. Ispunjavaju najviše estetske zahteve i najadekvatnije prenose pritisak žvakanja na preostale zube. Period adaptacije i navikavanja pacijenta je kratak i pacijenti ih vrlo brzo prihvataju kao sastavni deo svog organizma.  Adekvatno urađena krunica će produžiti vek zubu kada su mogućnosti za sanaciju plombama u potpunosti iscrpljene.  Ukoliko nedostaje neki zub, a preostali zubi mogu biti dobri nosači protetskog rada, problem se rešava izradom mostova.

U našoj ponudi imamo:
  • metalo-keramičke krunice i mostove
  • bezmetalne krunice i mostove
  • keramičke fasete (viniri)
Metalo-keramičke krunice i mostovi – Metal kao materijal je odlična osnova koja osigurava čvrstoću i stabilnost krunice, a kermika se nanosi na metal i oponaša boju, oblik i transparenciju prirodnog zuba.  Metalo-keramičke krunice i mostovi su dosta zastupljene u našoj ordinaciji jer predstavljaju dobar odnos cene i kvaliteta.
 
Bezmetalne krunice i mostovi – Prateći svetske trendove u estetskoj stomatologiji i trudeći se da odgovorimo na sve veće zahteve pacijenata za što prirodniji izgled zuba, izrada bezmetalnih krunica je jako zastupljena u našoj ordinaciji.  Krunice i mostovi izrađeni od bezmetalne keramike poseduju transparenciju prirodnog zuba. Osim toga, za razliku od metalo-keramike gde se vremenom stvara siva linija na ivici desni zbog njihovog povlačenja, kod bezmetalne keramike to se ne događa. Materijali za ovakve krunice i mostove su potpuno biokompatibilni i kao takvi, pogodni kako za prednje tako i za bočne zube.
 
Keramičke fasete (viniri) – Fasete su najčešće rešenje u savremenoj estetskoj stomatologiji za postizanje savršenog osmeha. Prednost im je u tome što je postupak minimalno invazivan,tj. potrebno je minimalno brušenje zuba i to se brusi samo spoljašnja površina zuba. Budući da su izrađene od keramike, površina im je stabilna, ne troši se i ne menja boju. Fasetama se mogu postići željene promene u obliku i boji zuba, ispraviti manje ortodontske nepravilnosti, zatvoriti razmaci između zuba, mogu se povećati mali i sitni zubi. Ne mogu se stavljati na zube koji su endodontski lečeni ili koji imaju velike plombe, u tom slučaju se pacijentima savetuje izrada krunica.

Mobilna protetika

mobilna proteza

U današnje vreme se sa dobrim protezama može postići kako funkcionalnost tako i prirodan izgled zuba.  Postoji više vrsta proteza, ali svima im je zajednička osobina da su to nadoknade koje se mogu vaditi iz usta uglavnom radi održavanja higijene.

Mi radimo nekoliko vrsta proteza u okviru mobilne protetike:
  • totalna proteza
  • totalna proteza na implantima
  • parcijalna proteza
  • kombinovani protetski radovi
TOTALNA PROTEZA – izrađuje se kada pacijent nema ni jedan zub u vilici. Preporučuje se samo kao alternativno rešenje koje je ekonomski prihvatljivo kod pacijenata koji nemaju mogućnosti za implante.
 
TOTALNA PROTEZA NA IMPLANTIMA – totalna proteza na implantima podrazumeva ugradnju izmedju dva i četiri implanta po vilici i prikopčavanje proteze na implante. Na taj način se postiže znatno bolja stabilizacija proteze i pritisak žvakanja se osim na bezubi greben prenosi i na implant. Pacijentima je poboljšan kvalitet života jer nemaju problema u toku žvakanja,tj nema pomeranja proteze, što je posebno problem u donjoj vilici.
 
PARCIJALNA PROTEZA
  • Pločaste parcijalne proteze – ako iz bilo kog razloga nije moguće uraditi fiksni ili kombinovani protetski rad onda vam nudimo mogućnost izrade parcijalnih pločastih proteza koje predstavljaju korektno funkcionalno i estetsko rešenje. Ipak ona se samo preporučuje kao privremena nadoknada dok se ne steknu uslovi za izradu fiksnog ili kombinovanog rada jer se na preostale zube kači sa kukicama koje oštećuju iste.
  • Parcijalna skeletirana proteza – u pitanju je mobilna protetska nadoknada koja se sastoji od metalne osnove koja nosi akrilatni deo sa veštačkim zubima. Ona je bolje rešenje od parcijalne pločaste proteze jer ima elemente kojima se pritisak žvakanja prenosi na preostale zube, a ne samo na bezubi greben.
KOMBINOVANI PROTETSKI RADOVI – najjednostavnije objašnjeno, kombinovani radovi kombinacija krunica ili mostova sa protezama. Prvo se cementira fiksni deo na postojeće zube, a proteza se kopča na fiksni deo pomoću posebnih vezivnih elemenata koji se zovu atečmeni. Oni funkcionišu po principu drikera i na taj način omogućavaju bolju stabilizaciju proteze u odnosu na kukice, a estetski su mnogo prihvatljiviji jer se ne vide.