Oralna hirurgija

oralna hirurgija

Oralna hirugija je grana stomatologije koja se bavi hirurškim zahvatima u usnoj duplji.  Svi zahvati se obavljaju u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolni!  U našoj ordinaciji vam omogućavamo sve oralno-hirurške intervencije kao sto su:

  • hirurško vađenje zuba i zaostalih korenova
  • hirurško vađenje poluimpaktiranih i impaktiranih umnjaka
  • apikotomija,cistektomija
  • preprotetska hirurgija
  • zatvaranje maksilarnog sinusa i drugo

Kao posebna grana oralne hirurgije izdvojila se implantologija