Implantologija

 Implantat je najjednostavnije rečeno, zamena za izvađeni koren zuba. Može se ugraditi u obe vilice tamo gde nedostaju zubi. Na njega se može postaviti krunica kada je potrebno nadoknaditi jedan zub, ili ugraditi dva ili više implantata kako bi se postavio most. Implantat je izgrađen od titana koji je biokompatibilan materijal, pa ga organizam u potpunosti prihvata i ne izaziva alergijsku reakciju. Prednosti koje uživaju pacijenti sa implantatima su višestruke, jer nijedna protetska nadoknada ne može stvoriti osećaj i komfor prirodnog zuba koje daje zubni implant. Zbog savršene funkcionalnosti ishrana pacijenata sa implantatima je potpuno ista kao sa prirodnim zubima, a samim tim takav pacijent je potpuno siguran u sebe i pun samopouzdanja.

logo bez teksta

U kojim slučajevima se ugrađuje implantat?

Kada nedostaje jedan zub – u ovom slučaju ugradnja implantata je najbolje rešenje jer čuvamo dva susedna zuba koja bise morali brusiti ukoliko se izrađuje klasičan most.

Kada nedostaje više zuba – u tom slučaju implantati služe kao nosači mosta.

U slučaju potpune bezubosti – radi se ili fiksno rešenje (most na implantatima – ugrađuje se između 6-8 implantata, a zatim se izrađuje semicirkularni most) ili mobilno rešenje (proteza na implantatima – ugrađuje se manji broj implantata nego u slučaju mosta na implantatima i zbog toga je ekonomski prihvatljivije rešenje za pacijente).

U našoj ordinaciji ugrađujemo implantate svetski priznate kompanije Astra Tech iz Švedske. Uspešnost njihove ugradnje je 98-100%.

na saraf