Ortodoncija

Ispravljanjem nepravilnog položaja zuba kao i međuviličnih odnosa bavi se grana stomatologije koja se zove ORTOPEDIJA VILICA – ORTODONCIJA.

Pravilan položaj zuba u vilici, kao i pravilan odnos gornje i donje vilice omogućavaju ravnomeran prenos sila žvakanja čime se čuva potporno zubno tkivo kao i sam zub od preopterećenja, prekomernog trošenja i propadanja i umanjuju i uklanjaju problemi u viličnom zglobu. Pravilno postavljene zube lakše je prati i održavati njihovu higijenu čime se smanjuje rizik od nastanka karijesa i parodontopatije.  Oko 90 posto dece danas ima neku od ortodontskih nepravilnosti. Bitno je pravovremeno ih uočiti i započeti terapiju na vreme. Pre ulaska u terapiju potrebno je da svi zubi budu sanirani, a higijena besprekorna.  Pre same terapije potrebno je uraditi detaljnu analizu slučaja. Za to je potrebno dva snimka, OPT snimak i teleradiogram lateralni. Zatim je potrebno uzeti otiske za izradu studijskih modela. Procedura je kratka, jednostavna i bezbolna. Na osnovu rezultata ortodont donosi dijagnozu, plan terapije i odluku o vrsti aparata za ispravljanje. Postoje dve vrste ortodontskih aparata i to mobilni i fiksni aparat.

logo bez teksta

Fiksni aparat

PROTEZA

Fiksni ortodontski aparat nema starosnu granicu kod odraslih pacijenata, dok je kod dece idealan početak terapije sa napunjenih 13 godina ili posle nicanja drugog stalnog kutnjaka. Fiksne proteze daju mnogo bolje rezultate od mobilnih u korigovanju nepravilnosti.  Fiksna proteza se sastoji od metalnih ili keramičkih bravica koje se lepe na spoljašnju površinu zuba i metalne žice koja se zove luk. Luk je pričvršćen za svaku bravicu i osnovni je izvor sile za pomeranje zuba.  Dužina nošenja fiksnog aparata zavisi od nepravilosti i varira od 1-2 godine.

Uticaj proteze na zube je vidljiv već nakon nekoliko meseci, ali sa terapijom se mora nastaviti sve dok se zubi ne postave u idealan zagrižaj kako bi novonastale promene položaja zuba bile stabilne.  Posle nošenja fiksne proteze dobija se retencioni aparat ( providna folija) kako bi se održali rezultati terapije.

Mobilni aparat

mobilna

Kod pacijenata koji imaju mešovitu denticiju (dakle, uglavnom deca u periodu kada su u ustima i mlečni i stalni zubi), obično se stavlja mobilni ortodontski aparat ukoliko postoji potreba za ispravljanjem zuba.

Osnovna karakteristika mobilnih aparata je da se izrađuju za svakog pacijenta induvidualno i da se mogu vaditi iz usta. Naravno, sile koje deluju na zube deluju samo dok je aparat u ustima, što znači da aparat treba nositi 7-8 sati u toku dana i tokom cele noći.

S obzirom da je vreme nošenja u potpunosti pod kontrolom pacijenta, to je glavni nedostatak mobilnog aparata jer rezultati terapije zavise od disciplinovanosti pacijenta, a pacijenti su uglavnom deca i mladi.